Hem

TILLSAMMANS MOT VÅLD I NÄRA RELATION

- En icke vinstdrivande kunskapssatsning

Syftet med vår satsning är att våldsutsatta i nära relation ska erbjudas ett bättre stöd innan, under och efter uppbrottsprocessen från den våldsamma relationen. Vi fokuserar på individnivå och på det praktiska arbetet där vi ser att mycket kan utvecklas. Vår satsning startade egentligen med att vi utvecklat ett nätverk för skyddade boenden. Nästa steg är en utbildningsdag för profesionella som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med våld i nära relation, se mer under "utbildningsdagen" i menyn ovan. En dag du inte får missa!


Här finner du all information du behöver om kunskapssatsningen

Tillsammans mot våld i nära relation.

Hej!Vi söker ständigt efter att samverka med andra aktörer och ser gärna tvärprofessionella samarbeten. Hör gärna av er om ni tror att vi kan göra något tillsammans! 

Här presenterar vi de organisationer som vi har valt att samarbeta med: 


Boende-jouren

Sveriges största nätverk och förmedlare av platser i skyddat boende. Boende-jouren är en ideell förening som på uppdrag av myndigheter, via telefon och e-post, kostnadsfritt förmedlar placeringsalternativ i skyddade boende över hela Sverige. De vill att varje individ som söker skydd mot hot, våld eller andra övergrepp ska få möjlighet att placeras på ett skyddat boende med god kvalitet som matchar hens behov. De har över 200 boenden i sitt register och det är kostnadfritt att som skyddat boende vara med. Under år 2019, fram tills oktober, har de hjälpt 400 individer till skyddat boende.

www.boende-jouren.se

070-878 89 91

info@boende-jouren.se Kunskapssatsningen drivs gemensamt av två skyddade boenden; Safe Homes & Care och Mälarbygden skyddat boende. 

Copyright @ All Rights Reserved